Over Aartsen Kids Foundation

De stichting Aartsen Kids Foundation wil kinderen helpen hun leven een positieve draai te geven. Kinderen kunnen soms in een sociaal isolement terechtkomen, bijvoorbeeld doordat ouders het niet breed hebben, kunnen kinderen eventjes niet lekker in hun vel zitten. Deze kinderen wil de stichting steunen, want ieder kind heeft recht op liefde en geborgenheid. Daarnaast wil Aartsen Kids Foundation bewustwording onder kinderen creëren over voeding, natuur en welzijn.

Stoere traktaties

‘Stoere traktaties’ is een van de projecten waar Aartsen Kids Foundation mee bezig is. In de groepen vier en vijf van de basisschool wil de stichting kinderen laten beleven hoe lekker groente en fruit is, met de gedachte dat kinderen een bewuste keuze kunnen maken. Dit project wordt ondersteund door lesmaterialen zoals diverse lesmaterialen, denk hierbij aan het spel Wie ben ik?, werkboekje en een Reis Om De Wereld bordspel. Daarnaast biedt Aartsen Kids Foundation nog verschillende ondersteunende projecten aan die bijdragen aan het welzijn van kinderen. Bijvoorbeeld kinderfeestjes voor kinderen waarvoor kinderfeestjes niet vanzelfsprekend zijn. Busy Bee, een project waarbij kinderen die een steuntje in de rug verdienen en naar de middelbare school gaan, worden voorzien van schriften, schrijfbenodigdheden en een schooltas. Maar er worden ook zomerkampen in Breda georganiseerd en op 5 december verrast Aartsen Kids Foundation vele kinderen met iets extra’s in hun schoen.

Sponsoring Singelloop

Sinds 2010 doet Aartsen Kids Foundation mee aan de Singelloop in Breda, waarvan Aartsen hoofdsponsor van de 10km loop is. Daarnaast wordt er, naast de lopende projecten, elk jaar een goed doel gekozen om te sponsoren tijdens de Singelloop. Zo heeft de stichting een sportrolstoel voor een jongen bij elkaar gelopen en hebben ze een bijdrage geleverd aan een belevingstuin voor Stichting Pim door de tuin te voorzien van een (aartsen)fruitbomen bos en andere elementen.

Oprichting Aartsen Kids Foundation

Naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van het bedrijf Aartsen B.V. in 2007, een bedrijf dat de import van groenten en fruit verzorgd wereldwijd, is de stichting Aartsen Kids Foundation opgericht door Hellen en Jack Aartsen. De stichting begon met zeven mensen in het bestuur, maar de stichting groeide hard en daarom is er in 2015 gekozen voor een andere strategie waarbij er nog maar drie mensen in het bestuur zitten. Op deze manier kunnen er sneller beslissingen worden gemaakt. Op dit moment zitten er zes mensen actief in de stichting, drie bestuursleden, een medewerker en twee vrijwilligers. Het bestuur zorgt voor de ontwikkeling en eventuele uitbreiding van de projecten. Daarnaast houden zij zich bezig met de lopende zaken. De medewerker is het aanspreekpunt voor zowel collega’s van Aartsen als voor alle externe partijen waar de stichting een samenwerking mee heeft.