Rayan Zorgcentrum

Rayan Zorgcentrum

Rayan Zorgcentrum is een Islamitisch zorgcentrum met vestigingen in Amersfoort en Naarden. Het zorgcentrum biedt verpleging, verzorging, begeleiding en 24-uurs palliatieve zorg met aandacht voor de Islamitische cultuur.

Eerste generatie gastarbeiders

De eerste generatie gastarbeiders die in jaren vijftig en zestig naar Nederland kwam, komt nu op een leeftijd waarop zij hulpbehoevend worden. Ondanks dat het in de cultuur niet gebruikelijk is ouderen naar een verpleeghuis te sturen, staan kinderen en/of kleinkinderen toch voor dat dilemma. Maar het zorglandschap in Nederland was hier niet op voorbereid. In reguliere zorgcentra kan deze doelgroep lastig aarden, omdat er cultuurverschillen zijn op gebied van familierelaties, ziektebeelden, verwachtingen en bejegening. Ook is niet iedereen in deze doelgroep de Nederlandse taal machtig.

Rayan Zorgcentrum bestaat sinds 2017

Rayan zorgcentrum is ontstaan doordat de bestuurders een bepaalde groep tegenkwamen die tussen wal in schip vielen; de mensen met een Islamitische achtergrond. “De taal, culturele verschillen en de verwachtingen; de reguliere zorgorganisatie wist hier geen raad mee. Het is een kwetsbare doelgroep die in het nauw kwam.” Zo is in de zomer van 2017 Rayan Zorgcentrum ontstaan.

Veiligheid en regie geven

Rayan Zorgcentrum biedt maatwerk. Het uitgangspunt van de zorginstelling is dan ook bewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen. “Wij nemen niet gelijk alle handelingen en activiteiten van de cliënt over. We kijken vooral naar wat de cliënt wél kan en niet naar wat de cliënt niet kan. Als je te snel een handeling afpakt, dan pak je de zelfredzaamheid af. In Rayan Zorgcentrum bieden we dan ook maatwerk. Elke bewoner heeft weer eigen behoeften en daar helpen we hem of haar mee. We proberen meer vrijheid en regie aan de bewoners zelf te geven dan in reguliere zorgcentra wordt gedaan.”

Rayan Zorgcentrum verbreekt taboes

Rayan Zorgcentrum heeft het taboe doorbroken dat een verpleeg- of verzorgingstehuis niet hoort in de Islamitische cultuur. “Ik denk dat we wel een norm heb bepaald met Rayan Zorgcentrum. In de afgelopen jaren hebben we veel nuttige informatie kunnen verzamelen over deze doelgroep: hoe kunnen we Islamitische ouderen het beste benaderen? Welke behoeften hebben zij op deze leeftijd en hoe kunnen wij hen hier het beste mee helpen? Mijn wens is deze kennis en ervaring te delen, zodat andere ondernemers ook een zorginstelling voor Islamitische ouderen zullen openen. In de grote steden is er veel vraag naar, maar het aanbod is klein. Ik ben een pionier geweest, maar ik hoop dat er velen zullen volgen. Ik ben er trots op dat ik een concept heb gerealiseerd dat vertrouwd aanvoelt en goed genoeg is dat mensen hun ouders of grootouders hiernaartoe willen brengen.