Bissy4kids

Bissy4kids van Foka Westra en Alfred Lehmann

Bissy4kids is een stichting die is opgericht door Foka Westra en Alfred Lehmann. Met de stichting ondersteunen ze twee gezinshuizen, een in hun eigen huis en een op een andere locatie. In totaal worden er 22 kinderen met gedragsproblemen opgevangen.

Pleeggezin

Ruim veertig jaar geleden startte Foka Westra met vakantieopvang; het opvangen van kinderen tijdens vakantieperioden. Samen met haar man Alfred Lehmann ontvingen ze kinderen uit Frankrijk, die brachten dan de zomer bij hen door. Tot het moment dat Foka Westra een aanvraag kreeg om een jongen uit Amsterdam bij haar gezin te plaatsen. Deze jongen had gedragsproblemen en kon niet praten. Toen Foka zag welke positieve effecten het gezin op hem had, besloot ze meer kinderen op te vangen. Ze verhuisden van de stad naar het platteland, zodat er meer ruimte was voor meer kinderen. Er werden steeds meer kinderen geplaatst bij het pleeggezin en op een gegeven moment woonden er achttien kinderen in het huis van Foka Westra en Alfred Lehmann.

Bissy4kids

Omdat het pleeggezin groeide en de problematiek van de kinderen heftiger werd, kreeg Foka er twee begeleiders bij die het gezin kunnen ondersteunen. Hiervoor werd de stichting Bissy4kids in 2014 opgericht. Met deze stichting kunnen de begeleiders betaald worden en kan het pleeggezin blijven bestaan. Omdat de vraag naar opvang nog steeds toeneemt, wordt er in 2018 een tweede locatie van Bissy4kids geopend. Dit gezinshuis wordt geleid door meerdere zorgprofessionals. Inmiddels werken er vijftien professionals voor Bissy4kids, waarmee op dit moment 22 kinderen worden opgevangen.

Gedragsproblemen

De kinderen die Foka Westra met Bissy4kids opvangt, zijn kinderen met gedragsproblemen, zoals hechtingsproblemen. De kinderen vertonen niet-sociaalgedrag, liegen, komen afspraken niet na en nemen spullen weg van anderen. Ook worden er regelmatig kinderen met het foetale alcoholsyndroom opgevangen. Als de moeder tijdens de zwangerschap te veel heeft gedronken, kan er blijvende hersenschade ontstaan, waardoor het kind een verstandelijke of geestelijke beperking eraan overhoudt.

Aansturen twee locaties Bissy4kids

De verantwoordelijkheid van Foka Westra ligt bij het onderhouden van haar pleeggezin en aansturen en managen van de tweede locatie van Bissy4kids. Haar man, Alfred Lehmann, houdt zich ook bezig met het gezin, maar heeft daarnaast ook zijn eigen reclamebureau. De gezinshuizen van Bissy4kids kenmerken zich door een grote betrokkenheid, bij zowel de kinderen als de ouders. Het doel van Foka Westra en Alfred Lehmann is de kinderen een fijn thuis bieden. Ze doen dit vol passie en met liefde en zien en behandelen de kinderen als hun eigen kinderen.