ITPS Trustkantoor

The ITPS Group is de overkoepelende organisatie van meerdere trustkantoren wereldwijd. In Den Haag is ITPS (Netherlands) B.V. gevestigd, wat als hoofdkantoor fungeert. Naast Nederland zijn er ook trustkantoren gevestigd op Curaçao, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Malta en Cyprus, en in België, Luxemburg, Belize en Hongkong. ITPS Trustkantoor houdt zich bezig met het fiscaal structureren van internationale investeringen. ITPS staat dan ook voor International Tax Planning and Structuring. De zogenaamde “brievenbusmaatschappij” is nuttig voor vermogende mensen die internationaal ondernemen of investeren. Deze mensen schakelen The ITPS Group in om te voorkomen dat ze dubbele belasting betalen over het rendement. Via bepaalde landen kan dat voorkomen worden. Nederland is zo’n land, omdat Nederland veel belastingverdragen heeft getekend ter voorkoming van dubbele belasting. Dus als een investering via Nederland loopt, kan The ITPS Group voorkomen dat er onnodig twee keer belasting wordt betaald. Het gaat de cliënten van ITPS Trustkantoor niet altijd om voorkoming van dubbele belasting. Soms wil men investeringen aanhouden in landen met een betrouwbaar en stabiel regime zoals Nederland. Cliënten uit onstabiele landen kiezen dus graag voor bijvoorbeeld Nederland om hun bezit te beschermen.

Eigenaren

The ITPS Group is opgericht door twee fiscaal juristen: John Willekes MacDonald en Jacob Broers. In 1998 startten zij samen ITPS (Netherlands) B.V. op. Ze begonnen met niets en stap voor stap is het bedrijf uitgebouwd. Vanuit cliënten kwam de vraag naar bepaalde landen en zodra de mogelijkheid er was, werd er een kantoor geopend in een ander land. In de afgelopen twintig jaar hebben John Willekes MacDonald en Jacob Broers ITPS (Netherlands) B.V. uitgebouwd tot The ITPS Group met tien kantoren in tien verschillende landen.

Maatschappelijk aanvaardbare structuren

Als trustkantoor sta je onder toezicht van De Nederlandse Bank, dus ook ITPS (Netherlands) B.V. staat onder toezicht van De Nederlandse Bank. Dit betekent dat ITPS (Netherlands) B.V. structuren opzet die maatschappelijk aanvaardbaar moeten zijn. De eigenaren moeten zich ook beraden of zij de structuren acceptabel, fiscaal en maatschappelijk aanvaardbaar vinden. Dit moet allemaal gestructureerd vastgelegd worden, volgens een systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA). Dit wordt ook gecontroleerd door een compliance officer, die weer wordt gecontroleerd door een compliance auditor. Daarnaast controleert De Nederlandse Bank zelf of ITPS zich aan de regels houdt.

Onderscheidend vermogen

The ITPS Group vindt persoonlijk contact erg belangrijk. Dat betekent dat John Willekes MacDonald en Jacob Broers altijd naar cliënten toegaan. Ze investeren graag in duurzame relaties, zijn daarin ook proactief en ze werken alleen met fixed fees. John MacDonald en Jacob Broers hebben beiden een fiscaal juridische achtergrond, dit is een voordeel ten opzichte van andere trustkantoren omdat de meeste structuren verband houden met het voorkomen van dubbele belasting, waar meestal civiel juristen of oud-bankiers werken. Voordat een cliënt wordt aangenomen, doet The ITPS Group grondig onderzoek. Cliënten moeten geïdentificeerd worden en er moet onderbouwd worden hoe iemand zijn geld heeft verdiend (‘source of wealth’). Het onderzoek wordt gedaan aan de hand van onafhankelijk bronnen en ervaringen.