LS&H Lawyers

LS&H Lawyers is een boutique-advocatenkantoor gevestigd aan het Stationsplein in Rotterdam. LS&H Lawyers richt zich met haar diensten op de Life Sciences &Health sector in de breedste zin. Ook de AgroFood, CleanTech en Green Energy worden als sectoren bediend. Het advocatenkantoor kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardige, snelle advisering die mogelijk wordt gemaakt doordat de advocaten in het bezit zijn van kennis van zowel de branche als de daarin geldende bijzondere en complexe wet- en regelgeving. LS&H Lawyers bestaat uit een algemeen directeur, C. de Vroomen en twee advocaten mr. Drs. Nicole U.N. Kien en mr. Claudia I. de Geus en werkt strategisch samen met andere specialisten.

Werkveld

Binnen de sector Life Sciences &Health heeft LS&H Lawyers een bijzondere deskundigheid op een aantal terreinen, waaronder Privacy, E-health, Big Data, ICT, Registries, Scientific Research, Genetic Screening, Inkoop Zorg, Farma (zoals preferentiebeleid, bekostiging dure geneesmiddelen, regulatory, Medical Devices, Diagnostics, Tucht- en Maatschapsgeschillen, inclusief Maatschapsbegeleiding en Acces tot zorg (toegankelijkheid innovaties, dure geneesmiddelen, etc.).

De bedrijven die in deze sectoren actief zijn bestaan voornamelijk uit multinationals, of (Nederlandse) dochterondernemingen hiervan en ook het groot- midden- en kleinbedrijf, waaronder zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals in de tweede, eerste en nulde lijns-zorg. Ook internationale ondernemingen behoren tot de cliënten van LS&H Lawyers, denk hierbij aan juridische begeleiding van internationale bedrijven van de introductie van hun producten naar de Nederlandse zorgmarkt en juridische begeleiding bij greenfieldoperations, fusies- en overnames.

Werkwijze

LS&H Lawyers is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Iedere advocaat binnen LS&H Lawyers is verplicht om ieder jaar een aantal opleidingspunten te behalen, zodoende blijft de kennis van de advocaten up-to-date. Naast de opleidingspunten om de kennis op pijl te houden, doen de advocaten van LS&H Lawyers ook onderzoeken naar ‘bijzondere’ rechtsvragen in dit specifieke marktsegment. De onderzoeken worden vaak gepubliceerd of er worden lezingen over gegeven.

Samenwerken is onmisbaar en daarom heeft LS&H Lawyers een aantal duurzame samenwerkingsrelaties met advocaten uit andere rechtsgebieden, denk hierbij aan Intellectueel eigendomsrecht, ICT-Recht en Arbeidsrecht. Naast de samenwerkingen met advocaten heeft LS&H Lawyers ook nauwe banden met specialisten uit andere branches, dit zijn bijvoorbeeld accountants, notarissen en artsen. Door de verschillende samenwerkingsverbanden is het mogelijk om elke cliënt te helpen met zijn of haar specifiek vraagstuk.

Indien een cliënt een offerte wenst van LS&H Lawyers, wordt er vooraf altijd een begroting gemaakt van het aantal uren en de daarmee samenhangende kosten. Indien een cliënt akkoord gaat, ontvangt de cliënt een opdrachtbevestiging met daarin relevante informatie, algemene voorwaarden en de tarieven.