PowerField

PowerField PowerGo en HelloFresh

PowerField ontwikkelt en bouwt zonneparken, opslagsystemen en snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. PowerField stelt zelfopgewekte energie beschikbaar voor de energietransitie in vervoer, om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. De laadinfrastructuur wordt door de businessunit PowerGo ontwikkeld, gebouwd en beheerd. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat PowerField zijn deel van de energietransitie vormgeeft met energieaanbod en energieopslag.

Opwekken en opslaan van zonne-energie

Ongeveer vijf jaar geleden is PowerField begonnen met het ontwikkelen van zonneparken. Hiermee was het bedrijf een van de eerste in Nederland. Na zich in de beginfase met name te hebben toegelegd op de ontwikkeling van zonneparken, besloot PowerField twee jaar geleden de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de zonneparken geheel in eigen beheer te nemen. Vrij snel daarna werd er gezocht naar een totaaloplossing: een zonnepark ontwikkelen inclusief het plaatsen van opslagsystemen die de duurzame energie op piekmomenten kunnen opslaan om overbelasting van het net te voorkomen. Daarnaast wordt de opgewekte energie gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen. Ook andere technologieën, zoals waterstof, zitten in het aandachtsgebied van PowerField.

Zonneparken die passen in de omgeving

Een van de succesfactoren van PowerField is een goede landschappelijke inpassing van de zonneparken. Het bedrijf is continu op zoek naar de dialoog met de omgeving om maximaal invulling te geven aan de wensen van direct omwonenden. Er wordt verbinding gezocht met de omgeving om ze mee te laten participeren in de ontwikkeling van het zonnepark. Door bijvoorbeeld wandelgebieden of een bessengaard aan te leggen, wil PowerField zorgen dat het zonnepark beter in de omgeving past. Een andere vorm van participatie is financiële participatie van de omgeving door lokaal eigenaarschap van een deel van het zonnepark of afdracht van een gedeelte van de winst aan de omgeving. Een voorbeeld hiervan is een bijdrage in het gebied en de natuur rondom het zonnepark, maar ook door omwonenden uit de buurt te laten investeren. PowerField kijkt naar de behoeften van de omwonenden en ondernemers in de omgeving van het zonnepark.

PowerGo

Onder de naam PowerGo realiseert PowerField laadinfrastructuur met de duurzaam gewonnen energie. Dit kan laadinfrastructuur in de openbare ruimte zijn of als ondersteuning van verduurzaming van de logistieke sector. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met TopParken en HelloFresh. Ivo van Dam, CTO van PowerField: “HelloFresh vroeg ons hun elektrisch wagenpark te voorzien van elektriciteit door strategisch gelegen snellaadstations in Nederland en België aan te leggen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij hun auto’s snel kunnen opladen. Ook wordt er rekening gehouden met de route, zodat zij hun route zo efficiënt mogelijk kunnen voortzetten.” In totaal komen er minimaal dertien laadpleinen in Nederland en België. Hiermee realiseert PowerGo één van de grootste snellaadportfolio’s van Europa. In 2022 en 2023 zullen er op minimaal 400 locaties in Nederland en België snelladers gerealiseerd gaan worden van 180 kW. Ook gaan 3000 locaties in Spanje, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden live.

Toekomstvisie

PowerField wil ervoor zorgen dat het opwekken en opslaan van zonne-energie in balans is met het afnemen van deze zonne-energie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opslagsystemen en snellaadstations. “Uiteindelijk moeten we iets bedenken zodat we deze drie aspecten zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Dit noemen we een Virtual Power Plant. De productieafname en -opslag stemmen we op elkaar af om het vervolgens te optimaliseren voor het netwerk. Dat is ons doel. Hiermee zorgen we er ook voor dat het Nederlandse energienet niet overbelast wordt op piekmomenten.” Daarnaast wil het bedrijf zich internationaal verder uitbreiden. Op dit moment is PowerField bezig met het opzetten van een team in Spanje. Ook staan er een aantal tenders uit in Duitsland en Frankrijk, en worden er snellaadstations gebouwd in België.