PowerField

PowerField PowerGo en HelloFresh

PowerField ontwikkelt en bouwt zonneparken, opslagsystemen en snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. PowerField stelt zonne-energie van Nederlandse bodem beschikbaar voor de energietransitie in vervoer om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen. De laadinfrastructuur wordt door de businessunit PowerGo ontwikkeld, gebouwd en beheerd. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat PowerField zijn deel van de energietransitie vormgeeft met energieaanbod, -opslag en -afname. Ook ondersteunt PowerField melkveehouders met duurzaamheidsoplossingen vanuit het ‘Zon voor Vee’ programma.

Opwekken en opslaan van zonne-energie

In 2015 is PowerField begonnen met het ontwikkelen van zonneparken. Hiermee was het bedrijf een van de eersten in Nederland. Na zich in de beginfase met name te hebben toegelegd op de ontwikkeling van zonneparken, besloot PowerField in 2019 de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de zonneparken geheel in eigen beheer te nemen. Vrij snel daarna werd er gezocht naar een totaaloplossing: een zonnepark ontwikkelen inclusief het plaatsen van opslagsystemen die de duurzame energie op piekmomenten kunnen opslaan om overbelasting van het net te voorkomen. Daarnaast wordt de opgewekte energie gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen. Ook andere technologieën, zoals waterstof, zitten in het aandachtsgebied van PowerField.

Zonneparken die passen in de omgeving

PowerField vindt het belangrijk dat de zonneparken goed landschappelijk worden ingepast. Het bedrijf is continu op zoek naar de dialoog met de omgeving om maximaal invulling te geven aan de wensen van direct omwonenden. Er wordt verbinding gezocht met de omgeving door ze te laten participeren in de ontwikkeling van het zonnepark. Door bijvoorbeeld meer natuur aan te leggen, wil PowerField zorgen dat het zonnepark beter in de omgeving past. Een andere vorm van participatie is financiële participatie van de omgeving door lokaal eigenaarschap van een deel van het zonnepark of afdracht van een gedeelte van de winst aan de omgeving. Een voorbeeld hiervan is een bijdrage in het gebied en de natuur rondom het zonnepark, maar ook door omwonenden uit de buurt te laten investeren. PowerField kijkt naar de behoeften van de omwonenden en ondernemers in de omgeving van het zonnepark.

PowerGo

Onder de naam PowerGo realiseert PowerField laadinfrastructuur met zonne-energie. Dit kan laadinfrastructuur in de openbare ruimte zijn of als ondersteuning van verduurzaming van de logistieke sector. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerkingen met TopParken en HelloFresh. Ivo van Dam, CTO van PowerField: “HelloFresh vroeg ons hun elektrisch wagenpark te voorzien van elektriciteit door strategisch gelegen snellaadstations in Nederland en België aan te leggen. Wij gaan ervoor zorgen dat zij hun auto’s snel kunnen opladen. Ook wordt er rekening gehouden met de route, zodat zij hun route zo efficiënt mogelijk kunnen voortzetten.” In totaal komen er minimaal dertien laadpleinen in Nederland en België.

Eerlijke laadprijs voor elektrische auto’s

Op bepaalde momenten wordt er meer zonne-energie opgewekt dan andere. Daarom biedt PowerGo elektrische autorijders inzicht per uur waardoor ze voordelige tarieven krijgen voor oplaadsessies. De tarieven worden per uur vastgesteld op basis van vraag en aanbod. Als er veel (duurzame) energie beschikbaar is, zijn de prijzen lager. Dit betekent dat het goedkoper is om je voertuig op dat moment bij een van de PowerGo-laadpalen op te laden.

Toekomstvisie

PowerField wil ervoor zorgen dat het opwekken en opslaan van zonne-energie in balans is met het afnemen van deze zonne-energie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van opslagsystemen en snellaadstations. “Uiteindelijk moeten we iets bedenken zodat we deze drie aspecten zo goed mogelijk op elkaar kunnen afstemmen. Dit noemen we een Virtual Power Plant. De productieafname en -opslag stemmen we op elkaar af om het vervolgens te optimaliseren voor het netwerk. Dat is ons doel. Hiermee zorgen we er voor dat het Nederlandse energienet niet overbelast wordt op piekmomenten.” Daarnaast wil het bedrijf zich internationaal verder uitbreiden.