Argus Bedrijfsovernames

Argus is de specialist in bedrijfsovernames en is voornamelijk actief in de detailhandel. Argus is onderdeel van het Franse bedrijf ICF, Immobilier Commerce et Franchise. Het moederbedrijf van Argus is meer dan vijfenveertig jaar succesvol actief in bedrijfsovernames. Het Franse ICF beschikt over drie kantoren, de eerste vestiging werd in 1971 geopend in Parijs, vervolgens werd de tweede vestiging geopend in Brussel en daarna volgde in 2002 het kantoor van Argus in Amsterdam.

Platform met landelijke dekking

Argus bedrijfsovernames is gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Deze dienst is ontstaan door de groeiende vraag van ondernemers naar een landelijk dekkend platform waar vraag en aanbod samen komen. Vroeger was er de mogelijkheid om een bedrijf in de krant te koop te zetten, later kwam het internet en daarom besloot Argus in 2002 een platform te creëren dat gestructureerd werkt en in een landelijke dekking voorziet.

Werkwijze Argus Bedrijfsovernames

Ieder jaar worden er 800.000 brieven verstuurd naar Nederlandse ondernemingen in de detailhandel. Het doel van deze direct mailing is om contact te krijgen met potentiële kopende partijen en met degene die zijn onderneming wil verkopen waarbij Argus kan helpen met advies en de verkoop. Wanneer een potentiele verkoper reageert wordt hij vervolgens gecontacteerd door de lokale bedrijfsadviseur van Argus en wordt een bezoek ingepland voor een vrijblijvend evaluatiegesprek. De adviseurs van Argus bedrijfsovernames zijn opgeleid en gespecialiseerd in bedrijfsovernames en kunnen een perfecte analyse maken van de te verkopen onderneming. De klant bepaalt de verkoopprijs van zijn of haar onderneming. De adviseur van Argus bekijkt of de prijs van de onderneming reëel en haalbaar is, maar de klant is de uiteindelijke beslisser. Argus werkt met duidelijke vaste prijzen die bij aanvang van het verkooptraject besproken en vastgelegd worden. Zodoende komt de klant nooit voor verassingen te staan. Aangezien Argus in totale discretie en zonder commissie werkt beslist de verkopende partij of hij of zij in contact wil treden met een door Argus aangebrachte kopende partij. De Verkoper behoud alle rechten om het verkooptraject al dan niet in gang te zetten.

Waarde onderneming bepalen

De analyses die worden gemaakt door de adviseurs worden omgezet naar een rapport. Het rapport bestaat uit verschillende parameters die van invloed zijn op waarde van de onderneming. De parameters zijn onder meer: klantentrouw, liquiditeitspositie, staat van de voorraad en/of machines en of de onderneming ook draait zonder de huidige eigenaar.

Ook wordt de bedrijfsvoering onder de loep genomen, hierbij wordt gekeken naar de parameters zoals ligging, personeelsbestand, huur- of kooppand, bedrijfsvorm en de jaarrekeningen. Aan de hand van de resultaten van de analyse volgt er een actieplan waarin staat welke stappen Argus moet nemen om de juiste koper te vinden voor de desbetreffende onderneming.

Discretie

Discretie is één van de belangrijkste zaken bij een bedrijfsoverdracht. Argus respecteert de totale discretie van het verkooptraject zowel voor, tijdens, maar ook na de overdracht. Een team van deskundigen van Argus zijn gedurende de onderhandelingen permanent beschikbaar voor vragen en adviezen inzake de bedrijfsoverdracht. Gezien de complexiteit van een bedrijfsovername zijn de gespecialiseerde adviseurs instaat om de vragen van zowel fiscale, administratieve en juridische aard te beantwoorden.