Enie.nl

Zonnepanelen Enie.nl

Het in Groningen gevestigde bedrijf enie.nl heeft zich gespecialiseerd in zonnepanelen. Zowel particulieren als ondernemers kunnen zonnepanelen bij enie.nl afnemen. Dit kan door de zonnepanelen te kopen, maar ook door te huren.

Zonnepanelen voor iedereen beschikbaar

Het doel van enie.nl is om zonnepanelen voor iedere particulier of elke ondernemer beschikbaar te maken. Het aanschaffen van zonnepanelen is een grote uitgave. Daarom biedt enie.nl verschillende manieren aan om gebruik te kunnen maken van zonne-energie. De opties die enie.nl aanbiedt zijn:

  • Kopen: zowel particuliere als zakelijke afnemers kunnen zonnepanelen kopen. Enie verzorgt dan het gehele proces, van verkoop tot installatie en afwikkeling.
  • Huren: voor particuliere klanten kan het kopen van zonnepanelen een te grote financiële investering zijn. Daarom kan er gekozen worden voor het huren van zonnepanelen. Er wordt dan maandelijks een bedrag betaald. Het overige deel van de opbrengst van de zonnepanelen is voor de klant. De klant kan er ook voor kiezen om dan een laadpaal bij huis te plaatsen.
  • Leasen: ook voor zakelijke klanten geldt dat zonnepanelen een te grote investering kan zijn. Zonnepanelen kunnen daarom geleaset worden. Na tien jaar is de klant eigenaar van de zonnepanelen. Met een elektrische zonnecarport geleverd door enie.nl kunnen elektrische auto’s bij het kantoorpand worden opgeladen.
  • Het dak beschikbaar stellen voor zonnepanelen: ondernemers kunnen het dak van hun kantoorpand beschikbaar stellen voor zonnepanelen. Zo kan enie.nl zonne-energie opwekken en kan de ondernemer geld verdienen zonder investering.

Verandering op de zakelijke markt

Enie.nl focust zich op de particuliere markt. Driekwart van de klanten komen voort uit de particuliere markt. Daarom heeft het bedrijf de ZonneConfigurator ontwikkeld voor de eigen website. Potentiële klanten en geïnteresseerden kunnen naar enie.nl om direct na het invullen van de gegevens een overzicht te krijgen van wat zonnepanelen kosten, wat de financiële investering is en binnen hoeveel tijd de zonnepanelen zijn terugverdiend. Voor zakelijke klanten is deze optie nog niet aanwezig; hier werkt men op basis van offertes. Steeds meer ondernemers zijn evenwel geïnteresseerd in zonnepanelen, zo merkt ook enie.nl. Dit komt mede doordat bedrijven vanaf 2023 moeten beschikken over energielabel C. Zonnepanelen helpen bij het verduurzamen van het kantoorpanden en het een aantrekkelijke en gemakkelijke verduurzamingsoptie.

Binnen acht weken leveren

Wat enie.nl onderscheidt ten opzichte van andere aanbieders van zonnepanelen is hun snelle levertijd. Wegens de grote vraag naar zonnepanelen moeten veel bedrijven ‘nee’ verkopen op de vraag om op korte termijn zonnepanelen te plaatsen. Dit komt omdat de omvormers slecht leverbaar zijn. China, waar de omvormers gemaakt worden, heeft een productieachterstand opgelopen door de coronapandemie. Enie.nl heeft een goede positie weten te bemachtigen en heeft in Nederland een eerste aanspraak op de omvormers. Dit betekent dat enie.nl wel binnen acht weken kan leveren.

Groeien

Naast Nederland is enie.nl ook actief in België (voornamelijk op de particuliere markt) en in Zuid-Afrika (voornamelijk op de zakelijke markt). De volgende stap voor zonnepanelen is Duitsland. Om internationaal te kunnen groeien, is enie.nl strategische samenwerking aangegaan met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en Shell Ventures. De bijbehorende financiële injecties zullen gebruikt worden om internationaal te kunnen groeien, maar ook om de thuisbatterij, welke enie.nl aanbiedt, verder te ontwikkelen. In veel andere landen wordt er al gebruik gemaakt van de thuisbatterij waar zonne-energie in kan worden opgeslagen, maar Nederland is nog niet zover. Enie.nl wil hier verandering in aanbrengen en deze op korte termijn te gaan leveren. De thuisbatterij zal namelijk een interessante investering worden, omdat de salderingsregeling in de toekomst zal wegvallen. Door middel van de thuisbatterij kan de zonne-energie worden opgeslagen en op een efficiënte manier gebruikt worden.