EuroCollege

EuroCollege

EuroCollege is een particuliere school met mbo-, Ad- en hbo-opleidingen. De school heeft vijf locaties verspreid over Nederland, namelijk in Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. De klassen op het EuroCollege zijn klein waardoor iedere student veel persoonlijke aandacht en ondersteuning krijgt.

Ambitieuze studenten

EuroCollege richt zich op ambitieuze jongeren waarbij de focus, naast het geven van onderwijs, ligt op mindset, discipline en mentaliteit. De opleidingen die worden aangeboden zijn versnelde opleidingen. De mbo-opleidingen duren twee jaar en de hbo-opleidingen duren drie jaar. De opleidingen hebben een kortere duur omdat de student lange dagen maakt. De student gaat vier of vijf dagen naar school van half tien ’s ochtends tot tenminste vijf uur ’s middags. De opleidingen die op het EuroCollege worden aangeboden zijn:

  • International Business & Entrepreneurship
  • International Business & Asian Markets
  • International Business & Finance Management
  • Hospitality & Event Management
  • International Hospitality & Hotel Management
  • International Hospitality & Tourism Management
  • Small Business & Management
  • International Business & Sales

Focus op mindset

Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op EuroCollege is de persoonlijke ontwikkeling van de student en het verkrijgen van de juiste mindset: je moet hard werken om iets te kunnen bereiken. Op het EuroCollege maakt de student lange dagen in vergelijking tot reguliere mbo- en hbo-opleidingen. Daarnaast leert de student omgaan met stress en andere aspecten die horen bij het werkende leven. Het doel is om op deze manier de student goed voor te bereiden op het werkende leven zodat ze succesvol worden. ‘No pain, no gain!’ is dan ook het motto van de school.

Praktijkervaring opdoen

EuroCollege werkt met het ‘learning bij doing-concept’; je leert door te doen. Het gaat niet alleen om de theorie. De praktijk, werken met én in het bedrijfsleven, speelt een belangrijk rol in alle opleidingen van EuroCollege. Projecten die gedaan worden, worden in samenwerking met bedrijven opgezet. is het project in de praktijk onbruikbaar, dan moet de student deze overdoen. Ook is er veel aandacht voor stages inzowel in binnen- als buitenland. De student heeft daarin verschillende mogelijkheden. Het netwerk van EuroCollege rijkt niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten. Zo hebben ze een afspraak met Disneyland in Florida. Elk jaar mag EuroCollege studenten aanleveren waarvoor elke periode plekken worden gereserveerd.

Coaching

Binnen EuroCollege is persoonlijke aandacht een belangrijk aspect. Als je binnenloopt op een van de scholen van EuroCollege, dan loop je tegen het kantoor van een vestigingscoördinator of begeleider aan, die altijd klaar staan voor een gesprek. Op het EuroCollege ben je geen nummertje. Op elke vestiging zitten maximaal tweehonderd studenten, waardoor je elkaar al gauw bij naam kent. Vanaf het moment dat de student start met de opleiding tot het moment dat de student zijn diploma behaalt, wordt hij begeleid en gecoacht. Er wordt zowel individueel als in groepen gecoacht. Er vinden gesprekken plaats waarin wordt besproken wat de doelen van de student zijn, waar hij of zij tegenaan loopt en wat benodigd is om de doelen te behalen. Door de student persoonlijk te begeleiden en te coachen, wordt het slagingspercentage voor zowel de examens als voor de arbeidsmarkt vergroot.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Docenten die op het EuroCollege les geven zijn zelf succesvolle ondernemers of managers die net uit het werkveld komen of daar nog steeds actief in zijn. Zij helpen studenten met het voorbereiden op hetgeen wat er na hun studie komt. Zo zijn er bijvoorbeeld studenten die in de toekomst graag het bedrijf van hun ouders over zouden nemen. Maar wat komt daar precies bij kijken? En wat moet de student ondernemen voordat dat mogelijk is? Daar kunnen docenten op het EuroCollege studenten bij assisteren. Daarnaast zijn er ook studenten die graag voor zichzelf zouden beginnen. Zij kunnen bijvoorbeeld geholpen worden met het vraagstuk: wat er nodig is voor een eigen bedrijf? Zo hoeft de student het wiel niet opnieuw uit te vinden en kunnen sommige ‘beginnersfouten’ voorkomen worden.