EuroCollege

EuroCollege

EuroCollege is een particuliere school met mbo- en hbo-opleidingen. De school heeft vijf locaties in Nederland, namelijk in Amsterdam, Groningen, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.

Focus op mindset

De school richt zich op ambitieuze jongeren, waarbij de focus, naast onderwijs, ligt op mindset, discipline en mentaliteit. De opleidingen die worden geboden zijn versnelde opleidingen. De mbo-opleidingen duren twee jaar, de hbo-opleidingen duren drie jaar. De opleidingen hebben een kortere duur, omdat de student lange dagen maakt. De student gaat vier of vijf dagen naar school van half tien ’s ochtends tot tenminste vijf uur ’s middags. Een belangrijk onderdeel van het onderwijs op EuroCollege is de persoonlijke ontwikkeling van de student en de mindset: je moet hard werken om iets te kunnen bereiken. Op EuroCollege maakt de student lange dagen vergeleken met reguliere mbo- en hbo-opleidingen. Daarnaast leert de student omgaan met stress en andere aspecten die horen bij het werkende leven. Het doel is om op deze manier de student goed voor te bereiden op het werkende leven.

Praktijk

EuroCollege werkt met het ‘learning bij doing-concept’; je leert door te doen. Het gaat niet alleen om de theorie. De praktijk, werken met én in het bedrijfsleven, speelt een belangrijk rol in de opleidingen van EuroCollege. Projecten die gedaan worden, worden in samenwerking met het bedrijfsleven opgezet. Wordt het project niet behaald, met andere woorden: is het project in de praktijk onbruikbaar, dan moet de student deze overdoen. Ook is er veel aandacht voor stages, zowel in binnen- als buitenland. De student heeft daarin verschillende mogelijkheden. Het netwerk van EuroCollege rijkt niet alleen binnen Nederland, maar ook daarbuiten. Zo hebben ze een afspraak met Disneyland in Florida. Elk jaar mag EuroCollege studenten aanleveren, daarvoor worden elke periode plekken gereserveerd.

Coaching

Binnen EuroCollege is persoonlijke aandacht een belangrijk aspect. Als je binnenloopt op een van de scholen van EuroCollege, dan loop je tegen het kantoor van een vestigingscoördinator of begeleider aan, die altijd klaar staan voor een gesprek. Vanaf het moment dat de student start met de opleiding tot het moment dat de student zijn diploma behaalt, wordt hij begeleidt en gecoacht. Er wordt zowel individueel als in groepen gecoacht. Er vinden gesprekken plaats waarin wordt besproken wat de doelen van de student zijn, waar hij of zij tegenaan loopt en wat benodigd is om de doelen te behalen. Door de student persoonlijk te begeleiden en te coachen, wordt het slagingspercentage voor zowel de examens als voor de arbeidsmarkt vergroot.