Westphal Consultancy

Westphal Consultancy is een consultancy- en interim management bureau dat actief is in verschillende sectoren zowel in de profit als in de (semi-)publieke sector. Het bedrijf is in 2008 opgericht door Ilan Westphal. Hij verhuurt zichzelf op vaste of interim basis en voert voornamelijk opdrachten uit op het gebied van organisatieverandering en strategierealisatie.

Ilan Westphal

Ilan Westphal heeft in het verleden nationaal en internationaal verschillende organisatieveranderingen geleid als projectleider en programmamanager. Rond zijn dertigste kreeg hij een senior managementpositie toegewezen. Hij was toen hoofd Informatie Management en verantwoordelijk voor onder meer het herinrichten van de gelijknamige afdeling. Vanaf dat moment heeft hij vrijwel altijd omvangrijke organisatieveranderingen en innovatietrajecten geleid. Dit in verschillende sectoren en organisaties en vanuit verschillende leidinggevende posities, zoals directeur: Shared Services, Human Resources en Bedrijfsvoering. Met zijn ervaring in brede bedrijfsvoeringrollen met een transitie- en/of innovatieopdracht besloot hij in 2008 voor zichzelf te beginnen.

Organisatieverandering

De werkzaamheden die Ilan Westphal uitvoert vanuit Westphal Consultancy bestaan voornamelijk uit het leidinggeven en het sturen van de realisatie van de gewenste organisatieverandering en ontwikkeling (strategie-implementatie). Dit doet Ilan Westphal samen met het bestuur en/of de directie van de organisatie en de teams waar hij op dat moment leiding aan geeft. Daarbij stuurt hij veelal samen met deze teams op een viertal kritische succesfactoren: organisatie, processen, systemen en mensen. Hierbij geldt dat de eerste drie vooral instrumenten of hulpmiddelen zijn. Vanzelfsprekend zijn de mensen in een organisatie veruit het belangrijkste voor zowel het slagen, als het borgen van de gewenste organisatieverandering.

Ilan Westphal draagt bij aan zowel het gezamenlijk vaststellen van de strategische richting, als aan de daadwerkelijke strategie-implementatie. In veel gevallen is het doel kwaliteit omhoog en kosten naar beneden, een combinatie van operational en customer excellence, ofwel: een hogere klanttevredenheid tegen lagere kosten. Het doel van Ilan Westphal is veelal om de juiste omstandigheden te creëren waarin de gezamenlijk vastgestelde organisatiedoelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Hierin neemt Ilan Westphal een initiërende, coördinerende en faciliterende rol op zich.

Toekomstvisie

Ilan Westphal hoopt met Westphal Consultancy bij te dragen aan het feit dat organisaties zichzelf en hun medewerkers blijven ontwikkelen om zo talent voor een langere periode aan de organisatie te binden. In een snel veranderende wereld met hoogopgeleide mensen zullen organisaties andere vormen van samenwerking moeten ontwikkelen om hun doelstellingen en die van hun medewerkers op één lijn te brengen.