Linc naar Zorg

Linc naar Zorg

Linc naar Zorg is een zorgbedrijf dat beschermd wonen en ambulante begeleiding biedt. Er zijn verschillende locaties in de regio Hart van Brabant, de regio Bommelerwaard en de regio Meijerij. Persoonlijk contact en gelijkwaardigheid staan voorop bij Linc naar Zorg.

Beschermd wonen in verschillende vormen

In samenwerking met woningcorporaties zijn er verschillende locaties opgezet in Den Bosch, Tilburg en binnenkort ook in Ammerzoden. Initiatiefnemer Tsjerk de Groot: “We hebben locaties met cliënten die voor een bepaalde periode beschermd wonen en locaties waar cliënten voor onbepaalde tijd binnenkomen. De locatie in Den Bosch, de Kruiswissel, heeft 36 woningen. Daar komen cliënten die doorverwezen zijn vanuit onder andere de gemeente. Hier gaat het om jongvolwassen van 18 tot 27 jaar die gemiddeld twee jaar blijven. Ze worden getraind en begeleid naar zelfstandigheid. Het is de bedoeling dat ze uitstromen naar een eigen woning, al dan niet met begeleiding. Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Anderzijds hebben we de Wet langdurige zorg (Wlz) en dan hebben mensen een indicatie die levenslang is. Er zijn ook mensen die de wens hebben tot zelfstandig wonen. Dan kijken we of dat haalbaar is en hoe we dat middels de juiste zorg kunnen begeleiden. Dit gaat over mensen die thuis wonen of uitstromen naar een woning waarbij we 24/7 steunstructuur bieden met begeleiding en behandeling wanneer nodig. Zo kunnen we ook die mensen zelfstandig laten wonen.”

Zorgketen

Linc naar Zorg werkt veel samen met gemeentes en andere zorginstellingen. Een samenwerking met de gemeente en andere instellingen is belangrijk, want het is lastig om elke zorgvraag alleen op te lossen. Het is belang deel uit te maken van een zorgketen met verschillende zorgaanbieders. “Eens in de zoveel tijd komen alle zorgaanbieders uit de keten bij elkaar om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen en of er nog ontwikkelingen zijn. Het is goed om de relatie met je collega’s te onderhouden, niet alleen met de cliënt, maar ook met je partners.”

Zorg normaliseren

In de toekomst heeft Linc naar Zorg de wens het traditioneel beschermd wonen, zoals we dat kennen, anders te gaan insteken. Linc naar Zorg wil mensen met een zorgvraag mixen met mensen die vrijwillig zorg kunnen leveren, met als doel de zorg normaliseren. Het zou mooi zijn als mensen die zorg nodig hebben en mensen die minder of geen zorg nodig hebben samen zouden kunnen leven. Wellicht studenten die een sociale studie volgen of mensen die de intrinsieke motivatie hebben om andere mensen te kunnen helpen. “We hebben al eens zo’n project gedraaid in Den Bosch in een oud verzorgingstehuis. Er was toen huisvestingsnood voor mensen met een zorgvraag en voor internationale studenten. Uiteindelijk zijn 36 jongvolwassenen met een zorgvraag en meer dan honderd internationale studenten in dat oude verzorgingstehuis gaan wonen. Het heeft spannende momenten opgeleverd, maar vooral ook hele mooie momenten. Je zag bijvoorbeeld verbinding ontstaan tussen de bewoners. We hebben samen kerst gevierd en als oud verzorgingstehuis hebben we zelfs nog een functie gehad voor de wijk: in samenwerking met een andere partij hebben we inloopochtenden georganiseerd waar eenzame ouderen welkom waren. Dat zijn voorbeelden waar we achter staan en waar we in geloven.”