ROC TOP

ROC TOP

Bij mbo-school ROC TOP in Amsterdam is onderwijs maatwerk. “Bij ons is een student geen nummer, maar een persoon, een individu. We kennen elke student. Persoonlijke aandacht en ontwikkeling staan voorop.”

Focussen op ontwikkeling van de student

Wanneer leerlingen van de middelbare school afkomen en op zoek gaan naar een mbo-opleiding, staan ze aan het begin van hun loopbaan. De docenten van ROC TOP focussen zich op de ontwikkeling, waarbij de leerroute centraal staat. “We willen graag dat onze studenten hun talenten ontdekken, dat ze doen wat ze leuk vinden. Een beroepsopleiding is ook een ontdekkingstocht naar jezelf. We willen dat de studenten de juiste keuzes maken en dat begint al bij de opendagen van onze opleidingen. We communiceren duidelijk wat je gaat leren en wat je gaat doen. Ook tijdens de lessen. Als we zien dat een student een vak lastig vindt, bieden we hulp aan. Maar het kan ook zijn dat de student de opleiding toch niet interessant genoeg vindt. Dan gaan we in gesprek en kijken we welke opleiding wel bij hem past en of hij kan overstappen naar een andere opleiding.”

Werkveld betrekken

Het doel van het onderwijs op ROC TOP is om de student zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Dit doet de school door nauw samen te werken met verschillende bedrijven. Het werkveld wordt betrokken bij de lesstof. “Door middel van gastcolleges willen we onze studenten kennis laten maken met het werkveld. Ook werken we met echte vraagstukken en opdrachten uit de praktijk. Op deze manier proberen we studenten mee te geven wat er op dit moment speelt. Zo proberen we te voorkomen dat er na het behalen van een diploma een gat is ontstaan met de praktijk. Het doel is om onze studenten een beroep te leren. De student kan dan vervolgens bij een bedrijf werken en precies weten wat er speelt en wat er in die branche nodig is. Als het gat tussen de theorie en praktijk te groot is, wordt dat lastig.”

Opleidingsrichtingen

De opleidingen die ROC TOP aanbiedt zijn gebundeld en onderverdeeld in drie richtingen die elk een eigen campus hebben. Dit zijn de richtingen business, sport & gezondheid en evenementen & gastvrijheid. Daarnaast is er nog een vierde campus van ROC in Amsterdam, waar scholieren zonder middelbareschooldiploma of startkwalificatie een opleiding kunnen volgen. Deze campus focust zich op het ontdekken van wat de student leuk vindt en waar zijn talenten liggen. “Het is ook belangrijk om te weten dat studenten een toelatingsrecht hebben. Als zij zich voor 1 mei inschrijven (voorgaande jaren was dit 1 april), dan mogen wij deze student niet weigeren. We merken, nu ook mede door de coronacrisis, dat zorgopleidingen populair zijn.”