Shypple

Shypple

Shypple is een digitaal platform waarop klanten direct verschepingen van hun vrachten kunnen boeken, volgen en managen. Expediteurs, die de contacten hebben met importeurs en exporteurs en de gehele vervoersketen met elkaar verbinden, zijn hierdoor overbodig geworden. Het doel van Shypple is de enorme papierwinkel die ontstaat door de communicatie en documentatie bij zeevracht verminderen en het inzichtelijk maken van de efficiëntste routes en prijzen.

Groei

In 2016 startte Shypple en het bedrijf heeft meteen potentie om te groeien. Shypple maakt het namelijk simpeler en goedkoper voor bedrijven om goederen intercontinentaal te verschepen. Kosten kunnen wel tot vijfentwintig procent verminderd worden. Ook investeerders zien kansen in het bedrijf, want wanneer Shypple begint met het ophalen van investeringen, begint hij met twee miljoen. Maar dat is nog maar een startkapitaal, want in de jaren daarop haalt het bedrijf meerdere miljoenen binnen. In 2021 bedroeg het investeringskapitaal 25,5 miljoen euro, onder andere bedoeld voor overnames van andere bedrijven.

Minder voedselverspilling

Een ander doel van Shypple is voedselverspilling tegengaan. Wanneer er voedsel wordt vervoerd in containervrachten, is het van belang de lading goed in de gaten te houden. Bij onjuiste omstandigheden, zoals de temperatuur, de luchtvochtigheid en de duur van het vervoer, kan de lading bederven. In de toekomst moet het mogelijk zijn om containers op afstand te besturen zodat de kans op derving wordt verkleind. Er wordt jaarlijks zo’n 1,3 miljard ton aan voedsel verspild, waarvan twintig tot vijftig procent verspild wordt tijdens het transport. Erg zonde, niet goed voor het milieu en de vraag is ook wie er verantwoordelijk is voor de verspilling. Shypple wil containers uitrusten met (bewegings)sensoren die de accountability moeten verhogen. Door de vracht op die manier te monitoren, moet verspilling voorkomen worden. Mocht er derving ontstaan, dan is het makkelijker te achterhalen wie in de keten er verantwoordelijk voor is.

Vracht voorfinancieren

Om de drempel voor ondernemers te verlagen om goederen te verschepen, wil Shypple goederen of de transportkosten voorfinancieren. Tot zeventig procent van de kosten wordt gefinancierd door Shypple, waarbij de containerlading als onderpand geldt, de zogenoemde asset-based-financiering. Omdat Shypple alle data rondom het transport bezit, kunnen ze het risico goed inschatten. Dankzij deze kennis kan het platform goedkoper financieren dan banken, met als bijkomend voordeel minder papieren rompslomp.