Uwzorgalarm.nl

uwzorgalarm.nl

Uwzorgalarm.nl is een bedrijf dat gespecialiseerd is in mobiele alarmering in Nederland. Door middel van een klein apparaatje dat werkt als een mobiele telefoon, kan in geval van nood de locatie van de gebruiker in worden gezien. Vervolgens kunnen contactpersonen en/of nooddiensten in worden geschakeld.

Uw Zorgalarm

Het alarmsysteem van Uwzorgalarm.nl is een klein apparaatje dat door de gebruiker, veelal ouderen, maar ook kinderen, overal mee naar toe genomen kan worden. In geval van nood kan de gebruiker op de SOS-knop drukken. Vervolgens worden de contactpersonen gewaarschuwd via een pushmelding in de app die bij het alarmsysteem hoort of, via een sms-bericht. Indien nodig kunnen zij naar de gebruiker toe navigeren of eventuele hulpdiensten, zoals een ambulance, politie of brandweer inschakelen. Zo kunnen familieleden, vrienden of bekenden met een gerust gevoel hun kind of ouder hun gang laten gaan.

Altijd Veilig-App

Het apparaat is verbonden met de Altijd Veilig-app die de opgegeven contactpersonen kunnen installeren, waardoor de gebruiker via GPS altijd te volgen is. Locaties worden ook opgeslagen, waardoor ook achteraf te achterhalen is waar de gebruiker is geweest. Het is tevens mogelijk om via de app onderling te communiceren tussen de gebruiker en de opgegeven contactpersonen.

Twee vormen van dienstverlening

Wanneer een systeem wordt aangeschaft, heeft de gebruiker keuze tussen twee vormen van dienstverlening. Met veiligheidspakket A wordt de eerste contactpersoon die aan het systeem verbonden is gewaarschuwd zodra de gebruiker op de SOS-knop drukt. Er komt dan een spreek-/luisterverbinding tot stand waarin de gebruiker met de contactpersoon kan overleggen wat de situatie is. Mocht de eerste contactpersoon niet opnemen, schakelt het systeem automatisch over naar de volgende contactpersoon. Met veiligheidspakket B staat de gebruiker in direct contact met de alarmmeldkamer. Dat betekent dat als de gebruiker op de SOS-knop drukt er direct verbinding wordt gemaakt met de alarmmeldkamer. Deze dienst is 24/7 bereikbaar. Met de alarmmeldkamer wordt overlegd of het nodig is een hulpdienst in te schakelen, zoals de politie, brandweer of ambulance. Indien gewenst worden ook de contactpersonen op de hoogte gesteld van de situatie.

Advies

Uw Zorgalarm heeft een select team van adviseurs die alles weten over mobiele alarmering. Dat betekent dat adviseurs de alarmsystemen persoonlijk bij de klant thuis adviseert over mobiele alarmering. De adviseurs worden actief getraind om zo goed mogelijk de behoeften van de klant te achterhalen. Op deze manier kan er juist geadviseerd worden over de alarmsystemen van Uwzorgalarm.nl. Uwzorgalarm.nl is onderscheidend ten opzichte van concurrenten door het persoonlijk contact. Het is daarom niet mogelijk de alarmsystemen via de website te bestellen. Wanneer een potentiele klant op de website komt en geĆÆnteresseerd is, dan kunnen ze afspraak maken. Een medewerker van Uwzorgalarm.nl gaat bij de klant langs om de klant zo goed mogelijk te adviseren.