VGI Vastgoed

VGI Vastgoed is gespecialiseerd in de aankoop en de verkoop van de juiste grondposities in Nederland. De waarde van dergelijke percelen kan snel toenemen als het bestemmingsplan wordt gewijzigd. Tot voor kort werd deze markt gedomineerd door grote partijen, zoals banken en projectontwikkelaars. Maar nu wordt het voor particulieren steeds makkelijker te investeren in grond. VGI Vastgoed adviseert bij de investering in strategische gelegen grondposities omdat deze markt de nodige kennis en een groot netwerk vereist. De grondposities worden verkaveld vanaf 1.000 m2.

Voordelen van het investeren in grond

De vraag naar grond groeit; binnen tien jaar vormt landbouwgrond wereldwijd 15 tot 20 procent van de totale waarde aan investeringen. Het grondaanbod blijft alleen beperkt, daarom is het slim kennis, advies en een netwerk in te schakelen bij een grondinvestering. Op dit moment is grond nog betaalbaar, daarnaast wordt het belast in box 3 en is grond dus belastingvrij. Ook is grond nauwelijks inflatiegevoelig en blijft het waardevast. De grondportefeuille kan het beste bestaan uit meerdere stukken grond verspreid over Nederland, hiermee wordt de kans vergroot dat een bestemmingswijziging op één of meerdere locaties plaatsvindt.

Diensten

VGI Vastgoed bemiddelt tussen grondbezitters en geïnteresseerden. In eerste instantie is VGI Vastgoed opgezet voor investeerders. VGI Vastgoed adviseert in strategisch gelegen grond en houdt daarbij rekening met de wensen van de investeerder. Aan de hand van het budget wordt er een grondportefeuille samengesteld. VGI Vastgoed werkt met zowel beperkte als ruime budgeten. In de loop der jaren heeft VGI Vastgoed een behoorlijk netwerk opgebouwd, waardoor het vastgoedbedrijf nu ook grondeigenaren van dienst kan zijn. De grondeigenaar wordt geadviseerd over hoe hij het beste zijn grond kan verkopen tegen de beste prijs.

Tevens geeft VGI Vastgoed presentaties bij vermogensbeheerders of assurantietussenpersonen, zodat personeel en relaties volledig geïnformeerd worden over de mogelijkheden om te investeren in strategisch gelegen grond.

Oprichting

VGI Vastgoed is in 2005 opgericht door Arnaud van Wijk en Marco Mus. Toen VGI Vastgoed net was opgericht, was het lastig grip te krijgen op de juiste grondposities. Vaak waren de juiste landbouwgronden al in handen van de grote ontwikkelaars of bouwbedrijven. Toen de woningbouwmarkt in het slop raakte, veranderde dat. Dat was het begin van het succes van VGI Vastgoed. Inmiddels is VGI Vastgoed marktleider op het gebied van investeringen in landbouwgronden.