Wilgenhaege

wilgenhaege

Wilgenhaege is een Vermogensbeheerder uit Hoofddorp met cliënten door heel Nederland. Wilgenhaege houdt zich bezig met vermogensbeheer, beleggingsfondsen, beleggingsproducten en investeringen in potentierijke (niet-beursgenoteerde) ondernemingen. Het persoonlijk contact en een maatwerkadvies zijn kernwaarden van de adviseurs van Wilgenhaege Vermogensbeheer. Tevens kenmerkt het bedrijf zich door professionele adviseurs en transparante diensten waarbij persoonlijke aandacht en open communicatie met de cliënt voorop staat.

Werkwijze

Allereerst volgt er een persoonlijk gesprek waarin de financiële situatie en de doelstellingen van de cliënt worden geschetst. Samen met de cliënt wordt gezocht naar passende beleggingen. Daarna zullen de rendementsverwachtingen worden afgewogen tegen de risicobereidheid. Deze inventarisatie wordt grondig uitgevoerd met als doel een goed gespreide beleggingsportefeuille die passend is bij de situatie van de cliënt. Vervolgens opent Wilgenhaege voor de cliënt een rekening bij een depotbank. De depotbank bewaart de gelden en effecten op een eigen rekening van de cliënt. Het beheer van de gelden en effecten wordt volledig verzorgd door Wilgenhaege. De geopende rekening ten behoeve van de beleggingen van de cliënt is gekoppeld aan een eigen bankrekening, hierdoor is het mogelijk om liquide middelen te onttrekken of te storten.

Beleggen

Wilgenhaege onderscheidt zich door een brede opgedane kennis van, en ervaring met de verschillende bedrijven waarin wordt belegd. Wilgenhaege belegt in Europese bedrijven en spreidt haar risico’s voldoende met inachtneming dat kennis en focus op een beperkte geselecteerde groep bedrijven meer rendement oplevert. Dit vertaalt zich in beleggingsportefeuilles van circa vijftien tot twintig aandelen.

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact met de cliënt staat bij Wilgenhaege hoog in het vaandel. De persoonlijke adviseur is altijd te bereiken indien er vragen zijn. Het persoonlijk contact uit zich verder in de mogelijkheid om 24 uur per dag inzicht te hebben in de samenstelling van de beleggingsportefeuille, de rendementen en de kosten. Wilgenhaege vindt volledige transparantie in de beleggingsportefeuille erg belangrijk.

Maatwerk

Wilgenhaege voert een actief beleggingsbeleid inzake vermogensbeheer. Elke beleggingsportefeuille is anders en betreft altijd maatwerk dat samen met de cliënt wordt samengesteld. Het actieve vermogensbeheer van Wilgenhaege richt zich op een beperkt aantal bedrijven waar Wilgenhaege in gelooft en de meeste gedetailleerde kennis van heeft opgebouwd. Wilgenhaege durft te kiezen voor een geselecteerd aantal bedrijven waarvan Wilgenhaege weet wie aan het roer staan en wat de visie is van deze bedrijven.