WindShareFund

WindShareFund

WindShareFund is een beleggingsonderneming die vooral particulieren (maar ook bedrijven) de mogelijkheid biedt te investeren in windenergie. Tevens is WindShareFund de eerste Nederlandse beleggingsmaatschappij die investeert in Duitse windturbines.

Invloed op klimaatverandering

Charles Ratelband, de oprichter van WindShareFund kwam in 2011 op het idee om een bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Charles: “Door business en natuur, mijn twee passies, met elkaar te combineren, kwam ik op het idee om een beleggingsfonds te starten, omdat je met duurzame beleggingen een grotere impact op CO2-reductie en de energietransitie kan hebben.” Om ervoor te zorgen dat je daadwerkelijk invloed kunt uitoefeningen op het tegengaan van klimaatverandering, is het van belang dat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn, daarom is er besloten om klimaatobligaties te creëren met een lage instap, namelijk vanaf vijfhonderd euro. Het is gebruikelijk dat beleggingspartijen hogere instapbedragen vragen, maar WindShareFund heeft ervoor gekozen de instap laag te houden zodat de drempel lager is waardoor meer mensen mee kunnen doen en zo een grotere impact gecreëerd kan worden op de energietransitie naar duurzame energie.

Duitsland

WindShareFund heeft bewust gekozen om te investeren in windmolenparken in Duitsland. De duurzame energiemarkt is daar meer ontwikkeld dan in Nederland. Charles: “Wat dat betreft loopt Nederland enorm achter. Duitsland is veel verder in de energietransitie. Meer dan veertig procent van de energie die wordt opgewekt in Duitsland, is duurzaam. Daarom heeft Duitsland ook sterke en stabiele energiewetgeving. Elke kilowattuur wordt aan een Duitse energiemaatschappij verkocht tegen een vaste prijs, mede dankzij die energiewetgeving. Door deze vaste afnameprijzen, is het jaarlijkse rentepercentage vijf procent voor klimaatobligatiehouders (ClimateBondHolders).”

Fondsen

Toen Charles Ratelband in 2011 startte, is hij eerst gaan kijken naar de mogelijkheden door in gesprek te gaan met ondernemers, professoren en filosofen. Na veel uitzoekwerk en voorbereidingen op juridisch, economisch en fiscaal gebied, is het bedrijf in 2013 in stroomversnelling geraakt en in 2015, op 30 april, is het eerste fonds in de markt gezet. Aan het einde van 2015 was het fonds volledig volgeschreven. Charles: “Daar zijn we wel trots op. In 2011 vanaf scratch gestart, hard gewerkt en als vervolgens het eerste fonds in de markt wordt gezet, is dit binnen het jaar volgeschreven.” In 2016 is het tweede fonds gelanceerd en in 2017 het derde. Op dit moment heeft WindShareFund 25 miljoen euro belegd vermogen onder beheer, maar het plan is dit binnen vijf jaar te vertienvoudigen.